magyar english

A Labor tagjai

Ván Péter

Ván Péter fizikus, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Részecske és Magfizikai Intézet, Elméleti Fizikai Főosztályán a Nehézinfizika Kutatócsoport, illetve a BME, Gépészmérnöki Kar, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszékének tudományos főmunkatársa. Kutatási területe a nemegyensúlyi termodinamika. Mátrai Gravitációs és Geofizikai Laboratóriumhoz kapcsolódó kutatások koordinátora, a kapcsolódó NKFI 124366 pályázat kutatásvezetője.

Vasúth Mátyás

Vasúth Mátyás fizikus, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, Gravitációfizikai Kutatócsoport és a Wigner VIRGO csoport vezetője. Kutatási területe a gravitációs hullámok vizsgálata, a nagy tömegű és összeolvadó kettőscsillagok, mint forrásaik elemzése. A Mátrai Gravitációs és Geofizikai Laboratórium munkájában nemzetközi kapcsolattartóként vesz részt.

Barnaföldi Gergely Gábor

Barnaföldi Gergely Gábor fizikus, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Részecske és Magfizikai Intézet, Elméleti Fizikai Főosztályán a Nehézio nfizika Kutatócsoport vezetője, tudományos főmunkatársa. A Wigner GPU Laboratórium vezetője. Kutatási területe az erőse kölcsönható anyag fázisszerkezete, neutroncsillagok belső szerkezetének vizsgálata, nagyenergiás nehézion ütközések, hadonizáció, alternatív gravitációs modellek. A Mátrai Gravitációs és Geofizikai Laboratóriumhoz kapcsolódó kutatásai: Müontomográf mérés koordinátora, IT és logisztika.

Kovács Róbert

Kovács Róbert gépészmérnök, a BME, Gépészmérnöki Kar, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszékének adjunktusa, illetve a MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Részecske és Magfizikai Intézet, Elméleti Fizikai Osztályán a Nehézion-fizikai Kutatócsoport tudományos munkatársa. Kutatási területe a nemegyensúlyi termodinamika. Mátrai Gravitációs és Geofizikai Laboratóriumhoz kapcsolódó kutatásaiban a kőzetek reológiai viselkedését vizsgálja, valamint a hullámterjedési feladatok numerikus hátterét fejleszti.

Huba Géza

Huba Géza IT rendszermérnök, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont nyugdíjasa. A Mátra Gravitációs és Geofizikai Laboratórium megbízott műszaki vezetője, a mérések konzulense, a Laboratóriummal kapcsolatos szerződő partnerek közötti összekötő.

Lökös Sándor

Lökös Sándor fizikus, az Eszterházy Károly Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem tudományos segédmunkatársa. Kutatási területe a kísérleti nehézion-fizika. A Mátrai Gravitációs és Geofizikai Laboratóriumhoz kapcsolódóan reológiai és szeizmológiai adatkiértékelést végez.